Prezentace akvárií, jezírek a terárií - nápověda

 
V rámci systému AKVARKO.CZ je umožněno registrovaným návštěvníkům tohoto serveru prezentovat svoje akvárium, jezírko nebo terárium. Uživatel, který si prezentaci vytvoří, ji může kdykoliv v budoucnu editovat a doplňovat. Prezentovné nádrže pak mohou být hodnoceny pomocí hvězdiček ostatními registrovanými návštěvníky serveru AKVARKO.cz. Nejlepší ohodnocení je osm hvězdiček. Dříve mohli hodnotit prezentace i neregistrovaní návštěvníci. Z důvodu zpětné kompatibility bylo jejich hodnocení v systému zachováno, ale jejich váha je pouze 20% hodnocení registrovaného návštěvníka. Navíc ke každé nádrži mohou ostatní registrovaní návštěvníci zanechávat své postřehy, pochvaly či připomínky.

Přehled akvárií, jezírek a terárií:
V rámci přehledu akvárií popřípadě terárií se zobrazují informace o všech aktuálně udržovaných akváriích a teráriích. Vlastní prezentace jsou rozděleny do šesti kategorií:
 • mini - sladkovodní akvária o objemu do 40-ti litrů
 • malá - sladkovodní akvária o objemu 41 až 80 litrů
 • střední - sladkovodní akvária o objemu 81 až 160 litrů
 • větší - sladkovodní akvária o objemu 161 až 300 litrů
 • velká - sladkovodní akvária o objemu nad 300 litrů
 • mořská - veškerá mořská akvária
 • jezírka - veškerá prezentovaná jezírka
 • terária - veškerá prezentovaná terária
Standardně jsou prezentace řazeny dle hodnocení, které je jim přidělováno jednotlivými návštěvníky. Do průměrného hodnocení prezentace je pak započítáváno posledních 60 hodnocení a dále pak ještě veškerá další hodnocení ne starší půl roku.
Příklad hodnocení

Pokud si přehled akvárií, jezírek či terárií zobrazí registrovaný návštěvník, zobrazí se mu napravo u každé prezentace v závorce jeho hodnocení. Pokud je hodnocení proškrtnuto, znamená to, že dosud nikdy nebyla tato prezentace registrovaným návštěvníkem hodnocena. Pokud ale nádrž byla hodnocena a hodnocení je zobrazeno červeně, pak to znamená, že od tohoto hodnocení již uplynulo více jak půl roku a že toto hodnocení již není započítáváno do průměrného hodnocení dané prezentace. V tomto případě doporučujeme prezentaci znovu ohodnotit. Příklad barevného zvýraznění započítávaného a nezapočítávaného hodnocení je vidět na obrázku vpravo.

Co to jsou vyloučená hodnocení:
Vyloučení hodnocení
Každý majitel prezentace má právo vyloučit až tři nízká hodnocení, která mu byla udělena. Tato hodnocení je možno vyloučit kliknutím na ktérekoliv hodnocení v rámci přehledu udělených hodnocení.

Hodnocení lze vylučovat až v okamžiku, kdy prezentace obdržela alespoň 30 hodnocení. Pokud již byly vyloučeny tři hodnocení, další hodnocení již není možno vyloučit.

Pokud majitel prezentace chce vyloučit jiné hodnocení než to co již vyloučil, musí nejdříve zrušit vyloučení původního hodnocení a teprve pak vyloučit nové hodnocení. Původní vyloučení se zruší tak, že majitel prezentace klikne na na vybrané již vyloučené hodnocení.
Vyloučená již neplatná hodnocení

Jestliže některé z vyloučených hodnocení se již do průměrného hodnocení nezapočítává (prezentace má více než 60 hodnocení a hodnocení je starší půl roku), je pak toto hodnocení barevně zvýrazněno a navíc je i přeškrtnuto viz obrázek vpravo. Potom může majitel prezentace kliknutím na toto hodnocení zrušit jeho vyloučení a vyřadit jiné platné hodnocení.
Obsah prezentace:
Prezentace akvária, jezírka nebo terária obsahuje následujících záložky:
 • Základní údaje - informace o akváriu a jeho fotografie
 • Komentáře - vzkazy zanechávané ostatními návštěvníky
 • Hodnocení - přehled hodnocení, které prezentace obdržela od návštěvníků
 • Deník - přehled událostí odehrávajících se v akváriu, jezírku či teráriu
 • Videa - seznam videí vložených k prezentaci
 • Fotografie - přehled všech fotografií vložených v rámci základních údajů či deníku chronologicky uspořádaných
 • Náklady - přehled o výdajích vztahujících se k akváriu, jezírku nebo teráriu
 • Voda - evidence naměřených parametrů vody (není dostupná u terárií)
 • Oblíbeno u ... - seznam registrovaných návštěvníků, u kterých je prezentace oblíbena
V rámci základních údajů jsou uvedeny rozměry, osvětlení, seznam obyvatel a rostlinek, bližší informace o akváriu, jezírku nebo teráriu atd. V deníku je pak možno vést přehled veškerých důležitých událostí, které se v akváriu, jezírku či teráriu odehrají a to včetně obrázků, které je možné k jednotlivým záznamům připojovat. No a pomocí evidence nákladů si můžete udržet přehled o svých výdajích. Pro tuto evidenci je možno samostatně nastavovat její dostupnost návštěvníkům Vaší prezentace. To znamená, že i když je celková prezentace přístupná návštěvníkům, je možno evidenci nákladů skrýt a používat ji jen pro svoji osobní potřebu.
Nahlášení nevhodného komentáře:
Nahlášení nevhodného komentáře
Každý registrovaný návštěvník (pokud je přihlášen) má možnost nahlásit nevhodný komentář k prezentaci administrátorům těchto stránek, kteří se pokusí tento problém vyřešit. Je možno nahlásit komentář u libovolné prezentace, bez ohledu na to, zda jste či nejste autorem prezentace. Vlastní nahlášení se provádí kliknutím na ikonku s vykřičníkem vpravo ve zvýrazněném pruhu nad vlastním komentářem (viz. obrázek vpravo). Na nevhodný komentář v žádném případě neodpovídejte. Dáváte tak autorovi tohoto komentáře důvod k nesmyslně a často i naprosto nevhodné diskuzi. Oznámení prosím zasílejte jen v odůvodněných případech, děkujeme.
Zavedení prezentace:
Prezentaci akvária, jezírka nebo terária je možno zavést kliknutím na následující odkazy. Tyto odkazy jsou dostupné i v hodní části přehledu akvárií, jezírek a terárií.

  - Přidat akvárium
  - Přidat jezírko
  - Přidat terárium

Prezentace se však nebude ihned po jejím přidání zobrazovat ostatním návštěvníkům. Aby bylo možno aktivovat prezentaci pro zobrazování všem návštěvníkům serveru AKVARKO.cz, je nejdříve nutno v rámci editace přidat alespoň jeden obrázek. Teprve poté je možno tuto prezentaci aktivovat.
Editace prezentace:
Odkaz pro editaci prezentace

Umístění odkazu pro editaci akvária, jezírka nebo terária.
V rámci Vaší prezentace je možno provádět jakékoliv úpravy jejího obsahu. To je měnit základní údaje o akváriu, jezírku či teráriu, přidávat a rušit obrázky, měnit jejich pořadí apod. Pokud dojde ke změně objemu nádrže v rámci prezentace akvária, dojde i k jejímu automatickému přesunutí do odpovídající katekorie akvárií, tj. do mini, málých, středních, větších nebo velkých.

Do režimu editace lze přejít kliknutím na odkaz Editace, jenž je zobrazen v horním i dolním menu na stránce se základními údaji o prezentaci viz. obrázek vpravo (odkaz je zvýrazněn žlutě).
Editace obrázků:
Editace obrázků

Editace obrázků - přidávání, rušení, změna pořadí.
Obrázky se přidávají v rámci editace prezentace pomocí formuláře umístěného dole na stránce. Na obrázku vpravo je tento formulář zvýrazněn tmavějším modrým podbarvením. Obrázek musí být typu jpg a velikost souboru ve kterém je uložen nesmí být větší než 250 kB. Šířka nebo výška musí mít minimálně 640 nebo 480 bodů a velikost obrázku nesmí překročit rozměr 1280x1024 bodů.

Seznam již přidaných obrázů se zobrazuje v rámci editace prezentace těsně nad formulářem pro přidávání obrázků (viz. obrázek vpravo). Pokud chcete obrázek zrušit, je nutno u obrázku zatrhnout políčko vlevo od jeho názvu (na obrázku vpravo je zatrhávací pole zvýrazněno žlutě). Poté je možno označené obrázky zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Kromě zrušení označených obrázků můžete tyto obrázky přesunout do deníku. To lze učinit pomocí kliknutí na tlačítko Přesunout do deníku.

U existujících obrázků je také možno ovlivňovat jejich pořadí, ve kterém se tyto obrázky budou zobrazovat v rámci Vaší prezentace. Změnu pořadí je možno dosáhnou zadáním čísel do políček pořadí, která jsou dostupná vpravo od názvů obrázků. Změněné pořadí, popřípadě změněné názvy obrázků se uloží tlačítkem Zapsat změny, pomocí kterého se ukládají veškeré provedené změny v prezentaci akvária, jezírka nebo terária.
Otočení obrázků doprava nebo doleva:
Otočení obrázků doprava nebo doleva

Otočení obrázků doprava nebo doleva.
Pokud byl vložen obrázek, který je otočen o 90° vlevo nebo vpravo, je nyní možno v rámci editace údajů o prezentaci natočit libovolný obrázek o 90° tak, aby byl umístěn správně. K tomuto účelu slouží dvě tlačítka umístěná u každého obrázku. Jedná se o tlačítka Otočit vlevo a Otočit vpravo viz obrázek vpravo.


Úprava velikosti souboru obrázku:
Pokud se Vám obrázek nedaří uložit, protože je soubor příliš veliký, je nutno jej upravit pomocí nějakého grafického editoru. Může to být například Gimp, Photoshop, IrFanView apod. Způsob jakým to udělat pomocí posledně jmenovaného editoru je popsán v článku Úprava fotografií. V tomto článku je též popsána instalace tohoto editoru a také je zde umožněno jeho stažení. Princip úpravy obrázku spočívá v úpravě jeho rozlišení (úprava výšky a šířky) a poté ve zvýšení stupně komprese (a tedy mírném snížení kvality) s jakou je soubor typu JPG ukládán.
Nastavení zobrazování prezentace ostatním návštěvníkům:
Nastavení zobrazování prezentace ostatním návštěvníkům
Po přidání prezentace není tato ihned dostupná ostatním návštěvníkům. Musí se totiž aktivovat. Aby ji ale bylo možno aktivovat, je nejdříve nutno v rámci editace přidat alespoň jeden obrázek. Aktivace se pak provádí v rámci Editace. Je to hned první položka editačního formuláře Aktivní pro zobrazení nad políčkem pro editaci názvu prezentace (viz. obrázek vpravo). Pokud chcete, aby se prezentace zobrazovala ostatním návštěvníkům, je nutno tuto položku nastavit na ANO a poté provést uložení změn v prezentaci kliknutím na tlačítko Zapsat změny .
Zveřejnění či skrytí evidence nákladů:
Zveřejnění/skrytí evidence nákladů
Pokud se Vámi evidované náklady nezobrzují všem návštěvníkům, je možné je zveřejnit kliknutím na odkaz Zveřejnit náklady. Tento odkaz je dostupný v menu prezentace a na obrázku vpravo je podbarven žlutou barvou.

Naopak pokud chcete, aby se evidované náklady nezobrazovaly návštěvníkům Vaší prezentace, stačí kliknout na odkaz Skrýt náklady. Tento odkaz se v menu prezentace zobrazuje místo odkazu Zveřejnit náklady v případě, že se náklady návštěvníkům zobrazují.

Díky této možnosti se sami můžete rozhodnout, zda se o tyto informace podělíte s ostatními nebo zda evidenci nákladů budete používat jen pro svoji soukromou potřebu.
Zakázání či povolení hodnocení prezentace návštěvníky: (id: zakazhod)
Zakázání či povolení hodnocení prezentace návštěvníky
Pokud nemáte zájem, aby Vaše prezentace byla hodnocena ostatními návštěvníky serveru AKVARKO.cz, můžete v rámci editace prezentace toto hodnocení zakázat viz. obrázek vpravo. V případě, že je hodnocení zakázáno a seznam prezentací je setříděn dle hodnocení, je Vaše prezentace zobrazena až na konci seznamu. Pokud již byla prezentace hodnocena a hodnocení je zakázáno dodatečně, je zobrazení již přidělených hodnocení potlačeno, ale není zrušeno. V případě, že je hodnocení opět povoleno, opětovně se zobrazí i hodnocení udělené prezentaci před zákazem hodnocení.
Nastavení zasílání e-mailů při vložení nového komentáře:
Po vložení komentáře k prezentaci je autorovi prezentace zaslán o této skutečnosti informační e-mail. To zda má být při vložení e-mail zaslán se nastavuje v rámci editace prezentace.
Přesun prezantace do archivu (na přání autora): (id: archivace)
Přesun prezantace do archivu na přání autora

Přesun prezantace do archivu na přání autora.
V případě, autor uzná za vhodné, má možnost přesunout prezentaci z přehledu aktivně udržovaných prezentací do archivu. Důvodem tohoto úkonu bývá nejčastěji skutečnost, že prezentované akvárium, terárium či jezírko již neexistuje, ale je škoda prezentaci zrušit, protože může být zdrojem poučení pro ostatní návštěvníky stránek. Přesun do archivu se provádí v rámci editace prezentace. Zde je nutno u položky Archivováno na přání autora nastavit hodnotu Ano (viz. obrázek vpravo). Po uložení údajů se již prezentaci nadále zobrazuje v archivu. Zrušení vynucené archivace je možno opět provést pomocí editace, kdy u zmíněné položky se nastaví hodnota Ne a údaje se opět uloží kliknutím na tlačítko Zapsat změny.
Zrušení prezentace:
Zrušit je možno jen takovou prezentaci, která není aktivní pro zobrazení ostatním návštěvníkům. Pokud je prezentace neaktivní je nutno vstoupit do režimu editace záznamu a zde je hned nahoře vpravo k dispozici nové tlačítko Zrušit prezentaci, které vám umožní neaktivní prezentaci zrušit. V případě, že je prezentace aktivní, je nutno dát editaci, změnit nastavení položky Aktivní pro zobrazení na NE, záznam uložit a teprve poté je možno záznam zrušit.