Články - obsah článku

Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|  
AKVA – TERA multicontroller
Ing. Vladimír Bureš (SHOPAKVA.sk)
(komerční prezentace, na AKVARKO.cz vyšlo 1.3.2009)
Vážení přátelé,

určitě mnozí z Vás, kteří to se zájmem o rostlinnou akvaristiku myslíte vážně, jste mnohokrát uvažovali nad tím, jak se vyhnout množství kabelů, přístrojů a techniky pod akváriem. Bohužel doteď se tomu prakticky vyhnout nedalo. Navíc, koho by nezajímalo, co se vlastně v akváriu děje a zda je schopný uřídit všechny proměnlivé veličiny. Co ale použít? Jaké přístroje nakoupit, aby bylo možno zvládnout řízení akvária co nejefektivněji s co nejmenší počáteční investicí?

Kompletní sestava řídící jednotky pro použití v akvaristice
Samozřejmě jako rostlinkář jsem se touto otázkou zabýval také já. Když se mně poprvé dostal do rukou nový multicontroller, dost skepticky jsem si v duchu říkal, co mi tento výrobek muže navíc přinést. Ale čím víc jsem studoval možnosti tohoto přístroje, tím víc jsem byl nadšen nad tím, jak konečně někdo, kdo rozumí akvaristice, dal dohromady zařízení, které je přesně šité na míru požadavkům akvaristů, kteří vědí, co chtějí, a mají zájem investovat do kvalitních věcí tak, aby jejich akvárium fungovalo optimálně s minimálními požadavky na obsluhu.

Dovolte mi tedy, abych Vám představil výrobek Akva – Tera multicontroller, který jsem nově zařadil do naší nabídky. Když jsem přemýšlel, jak v krátkosti popsat vše, co tento přístroj umí, rozhodl jsem se rozdělit popis možností do dvou samostatných částí. První část se bude věnovat využití zařízení v akvaristice, druhá pak v teraristice.

Použití v akvaristice - režim AQUA

 • Zařízení dokáže sledovat reálný čas. 24 hodinový cyklus je rozdělen a denní a noční režim. Například denní režim bude nastavený od 8:00 do 22:00 a noční režim od 22:00 do 8:00. Proč je toto rozdělení dne důležité? Vzhledem k tomu, že v akváriu probíhají procesy různě ve dne a v noci, tak i u této řídící jednotky se dá většina funkcí nastavovat samostatně pro denní a noční režim.


 • Řídící jednotka dokáže sledovat a řídit teplotu v nádrži, a to zvlášť teplotu dna (pokud máme položený topný kabel ve štěrkovém substrátu) a zvlášť teplotu vlastní vody v akváriu. Pro připojení topného kabelu nebo topítka, které nemusí mít vlastní termostat, slouží první zásuvka přístroje.


 • Dále je možno sledovat hodnotu pH pomocí pH sondy a díky zabudovanému pH controlleru řídit dávkování CO2 tak, aby byla udržována námi nastavená požadovaná hodnota pH. Na přístroji ve funkci pH controlleru je možné nastavit též hysterezi, s jakou bude hodnota pH řízena. Pro ty, kterým předcházející věta nic neřekla to zkusím vysvětlit. Představte si, že námi nastavená požadovaná hodnota pH v akváriu je 6,7. To znamená, že při zastaveném dodávání CO2 do vody se hodnota pH bude postupně zvyšovat a postupně naroste například na hodnotu 6,9. Rozdíl mezi požadovanou hodnotou pH a hodnotou, při které se pH controller zapne je ona zmiňovaná hystereze. Takže jak nastavím hysterezi na 0,2 a požadovanou hodnotu mám nastavenu na 6,7, bude probíhat spínací cyklus dávkování tak, že při nárůstu hodnoty pH na hodnotu 6,9 se zapne dávkování CO2 a CO2 se bude dodávat do doby, dokud hodnota pH nepoklesne na 6,5. Tímto způsobem se vlastně vytvoří dlouhodobá střední hodnota pH v akváriu na námi nastavené hodnotě. Co je však nejdůležitější, v nočním režimu je dávkování CO2 vypnuté, jelikož víme, že v noci probíhá u rostlin opačný proces než při fotosyntéze přes den (samozřejmě to souvisí s dostatkem světla). V noci rostlinky naopak spotřebovávají kyslík a produkují CO2, takže další přidávání CO2 by zbytečně zvyšovalo jeho koncentraci ve vodě. Pro připojení elektromagnetického ventilu slouží třetí zásuvka.


 • Další funkcí tohoto přístroje je možnost časového řízení spínání osvětlení ve 4 různých časech zapnutí a vypnutí v průběhu dne. Pokud nechceme využívat možnosti řízení dávkování CO2 (pouze sledujeme aktuální stav pH), dá se pro řízení osvětlení využít kromě druhé zásuvky i zásuvka třetí, do které se jinak zapojuje elektromagnetický ventil CO2. Tedy máme-li například svítidlo se dvěma trubicemi (se dvěma sadami trubic) s ovládáním pro každou trubici (sadu) zvlášť, jsme pomocí řídící jednotky schopni simulovat postupným zapínáním zářivek SUNRISE a SUNSET, tedy rozednívání a stmívání v akváriu.


 • Poslední bílá (čtvrtá) zásuvka na přístroji je neřízená. Je tedy zapnutá 24 hod denně a je zatížitelná příkonem až 1200 W. Co je důležité pro bezpečnost, má samozřejmě proudovou ochranou. Tato zásuvka je tedy vhodná pro napájení filtru, který je v provozu nonstop.


Kompletní sestava řídící jednotky pro použití v teraristice


Použití v teraristice - režim TERA

Nyní si můžeme společně rozebrat možnosti tohoto přístroje při využití v oblasti teraristiky:

 • Samozřejmě, že zařízení opět sleduje reálny čas ve 24 hodinovém cyklu, který rozděluje na denní a noční režim.


 • Dokáže sledovat a řídit teplotu v teráriu, zvlášť teplotu dna (pokud používáme ve dně terária topný kabel) a zvlášť teplotu vzduchu v teráriu, kterou můžeme ovlivňovat například z vrchu umístěnou infračervenou výhřevnou lampou. Samozřejmě zvlášť pro denní a noční režim).


 • Řídící jednotka umožní v TERA režimu sledovat hodnotu relativní vlhkosti kombinovaným teplotně-vlhkostním senzorem umístěným v teráriu a přes spínanou zásuvku dokáže ovládat mlžící zařízení nebo spínat rosení s mlhovými tryskami tak, aby se v celém paludáriu udržovala námi požadovaná relativní vzdušná vlhkost. Samozřejmě dají se hodnoty opět nastavit zvlášť pro denní a noční režim a to včetně hystereze spínání.


 • Jednou z dalších možností je i možnost řízení časového spínání vodního rozvodu rosících trysek ve 4 různých časech sepnutí a to včetně nastavení doby rosení pro každý z těchto 4 časů zvlášť.


 • Poslední zásuvka na přístroji je tak jako v AKVA režimu neřízená a je tedy sepnutá 24 hod denně. Je tedy ideální pro napájení filtrace nebo oběhových čerpadel, které jsou v provozu nonstop. Opět ale připomínám, že z důvodu bezpečnosti je tato zásuvka vybavena proudovou ochranou.


Bezpečnost

Samozřejmostí je proudová ochrana všech přístrojů v akváriu i teráriu. Pokud by tedy náhodou došlo ke zkratu v elektrickém přístroji v akváriu nebo v teráriu, nehrozí úraz elektrickým proudem. Zařízení totiž nedovolí nárůst elektrického proudu a samo odpojí přístroj od elektrické sítě.

Upozornění

Režim AQUA a TERA se nepoužívá současně, ale vybírá se nastavením v menu přístroje. Z tohoto důvodu se pro lepší představivost pokusím uvést alespoň pár příkladů reálného použití této řídící jednotky v běžné akvaristické a teraristické praxi.

PŘÍKLAD 1 - sladkovodní rostlinné akvárium

Jedná se mi o sladkovodní rostlinné akvárium doplněné CO2 setem s elektromagnetickým ventilem. Ve štěrkovém substrátu je umístěný topný kabel. Osvětlení je zabudované do krytu akvária a samozřejmě je připojen i filtr.Na displeji vidíme aktuální čas, aktuální hodnotu pH, aktuální teplotu v akváriu. Tyto hodnoty se nám neustále v 2 sekundovém intervalu střídají. V první zásuvce je připojený topný kabel umístěný ve dně, kterým nám multicontroller řídí požadovanou teplotu vody v akváriu jak přes den, tak i v noci. Ve druhé zásuvce máme zapojené osvětlení a multicontroller nám jako časový spínač řídí délku dne a noci v akváriu zapnutím či vypnutím osvětlení. Ve třetí zásuvce je připojený elektromagnetický ventil CO2 setu, pomocí kterého multicontroller řídí dávkování CO2 dle přednastavené hodnoty pH. V poslední zásuvce je připojen filtr.

PŘÍKLAD 2 – malawi akvárium

V tomto případě se mi jedná o sladkovodní akvárium s cichlidami, vybavené dvěma samostatně ovládanými zářivkami s ponorným topením a samozřejmě, že nemůže chybět i filtr.Na displeji vidíme aktuální čas, aktuální hodnotu pH v akváriu a aktuální teplotu. V první zásuvce je zapojené topné těleso. Jeho termostat klidně nastavíme na maximum nebo jím těleso nemusí být vůbec vybavené a multicontroller řídí teplotu vody na požadovanou denní a noční teplotu. Druhá zásuvka slouží jako časový spínač pro první zářivku, čas sepnutí je nastaven např. od 9:00 do 21:00. Třetí zásuvka je opět použita jako časový spínač pro druhou zářivku, u které je čas sepnutí nastaven od 10:00 do 12:00, dále pak od 12:30 do 15:00 a ještě od 15:30 do 20:00. Takto jednoduše simulujeme východ a západ slunce nad africkým jezerem a to včetně simulace přechodu mraků. Ve čtvrté zásuvce je samozřejmě připojený filtr.

PŘÍKLAD 3 - tropické paludárium

V tomto příkladu jde o tropické paludárium s osvětlením pomocí dvou současně spínaných zářivek. Ohřev vody je zajištěn topným kabelem ve dně, ohřev vzduchu pak infralampou. O rosení se starají mlhové trysky, popřípadě například mlžící zařízení MISTMAKER. Samozřejmě, že je paludárium vybavené filtrací. Na snímání teploty je použitý kombinovaný snímač teplota-vlhkost.Na displeji vidíme aktuální čas, aktuální hodnotu relativní vlhkosti v paludáriu a aktuální teplotu v paludáriu. Do první zásuvky je zapojený topný kabel sloužící na ohřev dna. Ve druhé zásuvce je zapojená INFRALAMPA sloužící na ohřev vzduchu v paludáriu a slouží tedy k regulaci teploty vzduchu v paludáriu. Ve třetí zásuvce je zapojené rosící zařízení (např. značky MISTMAKER), kterým se reguluje relativní vlhkost na požadovanou denní a noční hodnotu. V poslední zásuvce je zapojen nonstop běžící filtr.

Závěr

Co teda dodat závěrem? Zařízení AKVA - TERA multicontroller je jak sami vidíte maximálně variabilní v použití skutečně dle potřeb každého akvaristy a teraristy. Spojuje v sobě tolik užitečných pomůcek pro naše potřeby, jako snad žádný jiný výrobek na akvaristicko–teraristickém trhu. Věřím, že mnozí z Vás budou dlouho a s maximální spokojností sledovat, jak v jejich akváriu krásně rostou rostlinky a ryby jsou spokojené a klidné nebo jak v paludáriu překrásně kvetou tropické rostliny a všichni živočichové žijí ve skutečné tropické vytvořené i pomocí našeho zařízení.
Text: Ing. Vladimír Bureš (SHOPAKVA.sk)
Kontakt na autora: info@shopakva.sk
 
Seznam všech komentářů najdete na záložce:  Komentáře
Posledních 10 komentářů k článku:
Roman  (id: 1 ) 6.3.2009 (12:53)
Pro Jsem-tu, steve, dibla:

No vím, že se jedná o reklamní článek, ale Vaše hodnocení je hrozně zjednodušené i z pohledu člověka, který jej nepotřebuje. Pokud někdo dávkuje CO2 z tlakové láhve, tak je mu jasný princip řídících jednotek založených na sledování pH a zná ceny, za které se tato zařízení dají pořídit. Můžu vám říct, že toto zařízení člověkovi může ušetřit hodně nervů a výrazně totiž zvýší bezpečnost chovaných ryb. Do určité míry i šetří kapsu, neb snižuje spotřebu CO2. Konkrétně tato jednotka je navíc doplněna o nějaké další funkce a navíc dle mě je opravdu za zajímavou cenu. Souhlasím ale s tím, že jedna zásuvka navíc by mu prospěla.
jsem-tu  (id: 4128   Můj svět... 
 kategorie velká akvária, objem 360 litrů 
 Prezentace je ARCHIVOVÁNA Můj svět II. 
 kategorie velká akvária, objem 360 litrů 
 Prezentace je ARCHIVOVÁNA 
 nebyla aktualizována déle jak půl roku!  ) 6.3.2009 (13:25)
Pro Romana:

Ahoj,
nemyslím si, že máš pravdu v tom, že tu píšu o něčem co neznám.
Dělám akvaristiku už opravdu dlouho a většinu věcí si doma udělám sám (každý podle možností...) a dávkování CO2 jde řešit jednoduše ventilem, který napojíš na časové hodiny a to mi teda pořád výjde mnohem levněji. Sám jsem si koupil starý hasičák a poskládal si ho dohromady a je to už určitě nějaké 4 roky, kdy tyto věci byli podstatně za více peněz než jsou dnes. Pak stačí měřit pH a ladit a ladit dokud to není ono..Uznávám že doladit CO2 v akvárku k dokonalosti je na dlouho, ale jde to.Druhá stránka věci je, že jsem po čase zjistil, že pokud doma nechci holandské akvárko tak je mnohem důležitější světlo než CO2.
Já jsem měl i donedávna jiný biotop než malawi.......
Všechno je o tom, jaký má člověk přehled, jak je šikovný na ruce a jaké má možnosti.

Jinak článek je to napsaný krásně, ale uznej sám, že to musí jít řešit levněji, když na tom vydělá výrobce a ještě prodejci.Každý na tom má slušnou marži (jinak by to nedělali).
Zatím……
Roman  (id: 1 ) 6.3.2009 (20:13)
Pro Jsem-tu:

Ahoj, určitě máš v podstatě pravdu i v tom, že to musí jít vyrobit levněji. Problém je ale, že se musí jednat o velkosériovou výrobu. Jakmile to budeš chtít dělat jako kusovku, stálo by to podle mě mnohem víc. Celá ziskovost podobných zařízení je založena na tom, že se toho vyrobí hodně (nebo musíš mít přístup k součástkám zdarma). Samozřejmě, že je pravda, že používat řídící jednotku nemá význam ve většině druhů nádrží, pokud ale jdeš do rostlinného akva a chceš v něm mít i ryby, určitě je to zajímavý pomocník. Vždyť i za levnější pH metr dáš minimálně patnáct stovek, ale spíš více (samozřejmě se dá pH měřit i kapkovými testy).
Jirka XXX  (neregistrovaný návštěvník) 7.3.2009 (19:42)
Jednoduše: Buď nic, nebo rovnou systém od "Technika". Jen můj názor.
http://www.akvarko.cz/clanky.php?str=95
jsem-tu  (id: 4128   Můj svět... 
 kategorie velká akvária, objem 360 litrů 
 Prezentace je ARCHIVOVÁNA Můj svět II. 
 kategorie velká akvária, objem 360 litrů 
 Prezentace je ARCHIVOVÁNA 
 nebyla aktualizována déle jak půl roku!  ) 9.3.2009 (14:26)
Nazdárek,
tak koukám, že debata je v plném proudu.

Romane tak jsem si přečetl celý článek znovu jestli jsem třeba nepřehlédl něco podstatného a pořád si myslím že je to dost drahá sranda. Já teď mám doma 2 měsíce biotop malawi a mám nastálo obsazených 7 zásuvek..... Souhlasím, že pokud už jít do něčeho podobného tak jedině do nečeho pořádného.Třeba jsem koukal, že ty máš doma šikovnou mašinku.A po přečtení odkazu od Jirky jsem koukal jací jsou lidé machři...
A v ceně není takový rozdíl.
Jsem rád. že tyhle stránky fungují a chápu že tyto stránky potřebují nějakou komerci, ale to neznamená, že tady budu každý článek chválit.
Tohle pro mě je jen komerční článek i když krásně napsaný.
Přeji všem krásný den....
Honza
Hadak  (neregistrovaný návštěvník) 10.3.2009 (18:02)
V podstatě to samé, akorát jiný název a jiná cena
http://www.smd-electronic.de/content/view/45...,de/
pepin XXX  (neregistrovaný návštěvník) 30.3.2009 (10:52)
Zdravím všechny kutily.
Já osobně používám http://www.gembird.nl/default.aspx?op=produc... .
Cena cca 1200 (kamarád dovezl z Německa).
Jsou to v podstatě jen 4 časově ovládané zásuvku + 2 neovládané (programování přes USB kabel). Jednoduché a funkční.
Mě se v článku popisované zařízení líbí. Je potřeba si uvědomit, že spousta lidí (jako třeba já) nejsou elektroamatéři (natož profesionálové) a tak si sami žádný obvod udělat neumí. A hlavně, chci si hrát s akvárkem a ne s vymýšlením řídícího systému...

Každopádně je to hobby a kdo si hraje nezlobí

Pepa
Waldik  (neregistrovaný návštěvník) 6.5.2009 (9:24)
Nebo můžete použít systém ASTA http://asta.tym.cz/
Srovnejte si cenu
PIER  (id: 10309 ) 25.12.2009 (20:32)
Krásný sváteční pozdrav.S akvaristikou jsem začínal ve zhruba 10 letech.V roce 1970 stálo vzduchování do akvárka 5 až šest párů bot.Dnes zhruba jeden.Pamatuji si na polemiky typu vzduchovat,nevzduchovat v časopisech akvárium terárium,v rubrice z praxe.Přeji hladký náběh prodeje zmíněného zařízení.Čas se stal zbožím a doba nadšenců lovící perloočky punčocháčema svých matek na tyčích v blízkých rybnících anachronizmem.Nemám zatím čas psát osmičky násadou saku na perloočky.Proto vítám každé zlepšení,posunující akvaristiku z kasty umění, do zásuvky uživatel.Zdar novým světlonošům posilující krásno.Štěstí zdraví do nového roku přeji.Jsem laik...
Milan XXX  (neregistrovaný návštěvník) 9.1.2016 (22:03)
vidím že tento článok je hodné starý ale nevie mi niekto poradiť či sa to dá niekde kúpiť ? ďakujem
Vložit nový příspěvek do diskuze
Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|