Atlas ryb - české názvosloví

Názvosloví   Atlas ryb  
V rámci tohoto systému je možno dohledat k zadanému latinskému názvu ryby odpovídající český název a případná další používaná synonyma. Systém vyhledávání je založen na informacích čerpaných z následující literatury:
  • Hanel, L., Novák, J., (2001): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 2., nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii), [chrupavčtí (Chondrostei), kostnatí (Neopterygii): kostlíni (Semionotiformes) - bezostní (Clupeiformes)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 64 str.
  • Hanel, L., Novák, J., (2002): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 3., maloústí (Gonorynchiformes) - máloostní (Cyprinoformes). Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 120 str.
  • Hanel, L., Novák, J., (2004): České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 4., tetry (Characiformes), sumci (Siluriformes). Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 172 str.

V systému je evidováno 10194 ryb, rozdělených do 103 čeledí, které patří do 16 řádů.

Předhled evidovaných čeledí:

afričtí bahníkovití - Protopteridae
Afričtí halančíci - Nothobranchiidae
afrotetrovití - Alestidae
albulovití - Albulidae
američtí bahníkovití - Lepidosirenidae
Ampulárkovití - Ampullariidae
anténovcovití - Pimelodidae
anténovčíkovití - Pseudopimelodidae
anténovkovití - Heptapteridae
australští bahníkovití - Ceratodontidae
Axolotlovití - Ambystomatidae
bahníčkovití - Phractolaemidae
bichirovití - Polypteridae
břicholemkovití - Hypopomidae
bystřinovcovití - Amblycipitidae
čelisťovkovití - Monognathidae
čichavcovití - Helostomatidae
čtverzubcovití - Tetraodontidae
dlouhoocaskovití - Sternopygidae
dlouhošíjcovití - Derichthyidae
dorabovití - Chirocentridae
duhounkovití - Pseudomugilidae
Duhovkovití - Melanotaeniidae
elopsovití - Elopidae, syn. Elops
Gavůnečkovití - Telmatherinidae
Gavúnkovití - Bedotiidae
gavúnovití - Atherinidae
gudeovití - Goodeidae
guramovití - Osphronemidae
gymnarchovití - Gymnarchidae
hadařovití - Ophichthidae
hadohlavcovití - Channidae
hadounovití - Colocongridae
halančíkovití - Aplocheilidae
halosaurovití - Halosauridae
hiodonovití - Hiodontidae
hlavačkovití - Eleotridae
hlavostojkovití - Chilodontidae
Hrotočelcovití - Mastacembelidae
chakovití - Chacidae
jednovousovití - Gonorhynchidae
jehlicovití - Belonidae
jeseterovití - Acipenseridae
kandirkovití - Nematogenyidae
kandirovití - Trichomycteridae
kaprounovití - Amiidae
kaprovití - Cyprinidae
keříčkovcovití - Clariidae
knériovití - Kneriidae
kostlínovití - Lepisosteidae
krunýřovcovití - Loricariidae
křížovcovití - Ariidae
kurimatovití - Curimatidae
latimériovití - Coelacanthidae
lezounovití - Anabantidae
motýlkovcovití - Pantodontidae
mřenkovcovití - Amphiliidae
mřenkovití - Balitoridae
murénovcovití - Myrocongridae
murénovití - Muraenidae
nahohřbetovití - Rhamphichthyidae
nožovcovití - Notopteridae
nožovkovití - Apteronotidae
okatcovití - Monodactylidae
okouníčkovití - Ambassidae
Okružákovití - Planorbidae
ostnáčovití - Badidae
ostnáčovití - Nandidae
ostnohřbetcovití - Notacanthidae
ostnojazykovití - Osteoglossidae
pakaprovcovití - Catostomidae
pakeříčkovcovití - Heteropneustidae
pamurénovcovití - Chlopsidae
pamurénovití - Muraenesocidae
pancéřníčkovití - Callichthyidae
pangasovití - Pangasiidae
pasumcovití - Malapteruridae
patetrovití - Citharinidae
paúhořovcovití - Gymnotidae
peřovcovití - Mochokidae
pilozubovití - Serrivomeridae
Piskořkovití - Thiaridae
plochohlavcovití - Cranogladinidae
plotosovití - Plotosidae
polozobánkovití - Hemiramphidae
polozubkovití - Hemiodontidae
proudovcovití - Akysidae
proudovčíkovití - Parakysidae
přísavkovití - Gyrinocheilidae
Rakovití - Cambaridae
rypounovití - Mormyridae
sardelovití - Engraulidae
sekavcovití - Cobitidae
sekernatkovití - Gasteropelecidae
sisorovití - Sisoridae
sledicovití - Pristigasteridae
sleďovití - Clupeidae
spodnookovití - Hypophthalmidae
stříkounovití - Toxotidae
sumcovití - Siluridae
sumčíkovití - Schilbeidae
sumečkovití - Ictaluridae
sumíčkovcovití - Olyridae
sumíčkovití - Bagridae
sumoušovití - Diplomystidae
Surmovkovití - Buccinidae
širokohlavcovití - Aspredinidae
šírotlamkovití - Eurypharyngidae
šplhavkovití - Astroblepidae
štičkovití - Hepsetidae
štíhlohlavcovití - Nettastomatidae
štíhlotělkovití - Lebiasinidae
štíhloušovití - Moringuidae
štikovkovití - Ctenoluciidae
tarponovití - Megalopidae
tetrovití - Characidae
trahirovití - Erythrinidae
trnovcovití - Doradidae
trnovčíkovití - Auchenipteridae
trnovečkovití - Scoloplacidae
trnuchovití - Potamotrygonidae
tupohlavcovití - Synaphobranchidae
tupoocaskovití - Cyematidae
úhořovcovití - Congridae
úhořovití - Anguillidae
úhořovkovití - Nemichthyidae
úhořovníkovití - Heterenchelyidae
úzkotlamkovití - Anostomidae
Vějířovkovití - Rivulidae
velkotlamkovití - Saccopharyngidae
velrybovcovití - Cetopsidae
veslonosovití - Polyodontidae
vrubozubcovití - Cichlidae
Vzdutkovití - Atyidae
zubaticovití - Cynodontidae
zubatinkovití - Denticipitidae
Zubovcovití - Neritidae
živorodkovití - Poeciliidae

Hledaný latinský název:  (lze zadat i jen část názvu)
Hledaný český název   :  (lze zadat i jen část názvu)
Názvosloví   Atlas ryb