Články - obsah článku

Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|  
Drobnoústky rodů Copeina, Copella a Pyrrhulina
Dr. Vladko Bydžovský
(na AKVARKO.cz vyšlo 28.12.2008)
Magazín AKVÁRIUM živě
Tento článek jsme pro Vás připravili ve spolupráci s magazínem AKVÁRIUM živě.

část 1/2 - [1] [2] 
Drobnoústky jsou rozšířeny ve velkých oblastech Jižní Ameriky. Tyto malé rybky obývají v přírodě horní vrstvy pomalu tekoucích či stojatých vod v deštných pralesích Amazonky a Orinoka, stejně jako v oblastech Guyany. Zde obzvláště nacházíme vody sice s množstvím vodních rostlin, ale chudé na minerály, s extrémně nízkou tvrdostí a vodivostí.

Domovina
Copella arnoldi (Regan 1912), 10měsíců starý sameček. Sameček dorůstá až 8 cm, samička zůstává o něco menší, do 5-6 cm. Pocházejí ze severní Guyany, přes Surinam do dolního povodí Amazonky a k Rio Trombetas. Při tření partneři skáčou synchronně z vody, 6-8 cm nad hladinu, aby na spodní stranu listu přilepili vždy asi 3-8 jiker. Celkem jich takto při jednom tření nakladou až 200 ks.

Amazonie je největší lesnatá oblast na světě a zároveň nejrybnatější vodní systém na zemi. Zde žijí nejen pestří motýli, papoušci, tukani a opice, ale také více než 3000 rybích druhů, které jsou dosud v Amazonce a jejich přítocích známy. A stále jsou nalézány a popisovány nové a nové. Jak jsme se již dříve zmiňovali a u nás je všeobecně známo, jsou v Jižní Americe 3 typy vod. Jejich vznik je tu dán geologickými, přírodními a klimatickými podmínkami. A samozřejmě, že vedle těchto základních tří typů vody různě promíchané. V oblastech, kde se vyskytují drobnoústky, jsou především vody černé, vzácněji pak smíšené vody černé a čiré.

Akvárium pro drobnoústky

Drobnoústky žijí v přírodě především v různých potůčcích mezi pobřežní vegetací. Proto pro ně zařídíme tomuto biotopu podobné, asi středně velké akvárium. Pro chov si pořídíme nejraději běžné skleněné silikonem lepené akvárium. Preferujeme, pokud si můžeme vybrat, černý silikon, kterým neprorůstají řasy. Ideální velikostí je nádrž s objemem asi 50 – 120 l vody (velikost je důležitá i podle druhu). Velice důležité je i kvalitní a husté osázení rostlinkami. Zadní stěnu zakryjeme zvenčí nejraději neprůhlednou dekorativní stěnou. Pro osázení rostlinkami je nejlépe použít různé jihoamerické rostliny, jako malé šípatkovce (Echinodorus). Mnohé z nich jsou celkem snadno pěstitelné. Vedle nich můžeme použít rostliny i z jiných kontinentů, jako jsou např. zástupci rodů Anubias nebo Cryptocoryne. Vhodná je i hnědovka křídlatá, Microsorum pteropus. Rostliny jsou pro zařízení akvária velmi důležité. Kromě jiného mu vtisknou i určitou atmosféru a nádheru. Bakterie ve dně pak fungují jako velice dobrý filtr. Rostliny s pomocí světla při fotosyntéze obohacují vodu o kyslík a zbavují ji dusíkatých látek, které spotřebovávají ke svému růstu. Princip osázení akvária je poměrně jednoduchý. Nejprve zasadíme rostliny tzv. „solitéry“, jakými jsou např. šípatkovci (Echinodorus amazonicus, E. Bleheri, E. Barthii a další). Stejně poslouží i anubisy (Anubias) či kalatky (Aponogeton). V zadních partiích použijeme zcela jistě jemnolisté druhy (Hydrocotyle, Lemna, Cabomba nebo Myriophyllum). Zbytek akvária pak osázíme malými druhy, mezi kterými vybíráme i z různých barevných variant. Např. sytě zelené (Hygrophila siamensis, Bacopa caroliana), růžové (Alternathera rubra, A. splendida, Hemigraphis alternata). Část plochy můžeme osázet tzv. „kobercovými“ druhy, ke kterým patří Echinodorus tenelus nebo Lilaeopsis novae-zelandiae. Při zakládání akvária si jsme plně vědomi, že na jeho zařízení se nemá šetřit. Nezapomeneme se beze studu zeptat případně i u profesionálů, kterých je u nás stále více, jaké druhy je ještě možno použít. Dohromady osázíme asi 60-70% celé plochy akvária, zbytek pak postačí pro prostor k volnému plavání.

Zařízení dna je pro akvárium velice důležité. Slouží totiž k osídlení nitrifikačními bakteriemi. Je to rovněž i zásobárna živin pro rostlinky. Používáme spíše tmavší materiál o zrnitosti 3-5 mm, což přispěje nejen ke zlepšení barev rybek, ale i k podstatně lepšímu dojmu z nádrže. Rybky v takovéto nádrži budou mít lepší pocit jistoty a bezpečí. Rovněž další dekorační materiály jako kameny či kořeny by měly být tmavé. Především dekorativní a užitečné jsou kořeny z rašenilišť, které jsou i optickým středem v krajině složené z rostlin a kamenů.

Osvětlení

Je praktické osvětlit akvárium shora silným světlem, protože drobnoústky milují sluneční svit. Osvětlení je velice důležité i pro růst rostlin. Používáme různé zářivky a další svítidla, u nichž ale barva světla hraje jen nepatrnou roli (ta je důležitá spíš pro výrobce). Důležité je, abychom denně svítili alespoň 12-13 hodin, a tak napodobili atmosféru tropů.

Teplota
Copella nattereri (Steindachner, 1875) žije v dolní Amazonce, dorůstají 5 cm. Staeck chytil tyto ryby i v oblasti Rio-Negro v černých vodách Rio Cuieiras. Žijí tam mezi listím napadeným do vody (26°C, pH 4,3, 10 µS/cm)

Teplota, při které chováme drobnoústky, má kolísat mezi 22 až 25 °C. Velice dobré je ale určité kolísání teploty v průběhu dne (1-2°C). K tomu nám občas pomůže výměna vody. Kolísání mezi dnem a nocí je závislé i podle osvětlení, ale i podle toho, jaké máme topítko.

Filtrace

Výkonnost filtru stanovíme podle toho, jaké množství vody se má filtrovat. Rovněž stáří i velikost rybek jsou důležité. Především při odchovu většího množství potěru nestačí jen vodu pravidelně měnit, ale i výkonně filtrovat. Filtry v různých formách a velikostech mají za cíl vodu nejen pročistit, ale zbavit ji i škodlivých látek. Důležitá je i jejich funkce okysličovací. V malých nádržích instalujeme obvyklé molitanové filtry poháněné vzduchem. Pro větší akvária pak použijeme různé typy pump.

Výměna vody

Drobnoústky potřebují vedle dostatečného množství kyslíku i kvalitní čistou vodu. Vedle solidní filtrace provádíme pravidelnou výměnu vody v alespoň týdenních intervalech, kdy vyměníme od 20 do 30 % objemu. Samozřejmě, že celý proces výměny vody je odvislý i od velikosti a množství chovaných rybek. Sám doporučuji provádět častější výměnu vždy menšího množství vody, protože tak nejen jistě daleko méně kolísá teplota, ale i chemismus vody. Tím bráníme zbytečnému stresování a šokování rybek. To pak přispívá k celkově lepší zdravotní kondici našich chovanců. Je to jedním z předpokladů prevence mnohdy zbytečných onemocnění. Kolísání teploty vody při její výměně nemá ale přesahovat 2°C. Výsledky takovéto péče pak ocení každý akvarista nejen pro dobrou kondici rybek, ale i pro jejich lepší vybarvení. Je to lepší startovní pozice pro další odchov!

Pyrrhulina brevis (Steindachner, 1875) má dva poddruhy, na snímku je P. brevis, brevis . Do tření je lepší, vzhledem k agresivitě samců, dávat jednoho samečka a dvě samičky.
Voda

Pro chov obvykle používáme měkkou a lehce kyselou vodu. Celková tvrdost by neměla převyšovat 15° dGH. Optimální podmínky pro chov představují parametry s pH kolem 6,5 a tvrdostí maximálně 8-10° dGH.

Krmení

Krmení představuje pro drobnoústky velice důležitou roli, zvláště pokud rybky chceme i odchovávat. Velikost krmení musí samozřejmě odpovídat i velikosti rybek a hlavně jejich malých tlamek. Drobnoústky jsou dobří všežravci s preferencí živé potravy. Proto doporučujeme pravidelné podávání živého krmení, jakým je plankton, žábronožky a komáří larvy (nejen živé, ale i mražené či sušené). Jen jako doplněk používáme umělá nebo sušená krmiva. Ideální je lov živé potravy tam, kde nežijí ryby. Tak se vyvarujeme většího rizika zavlečení různých původců nemocí do našich akvárií. Vedle toho můžeme zavléci do nádrže i nezmary a spory řas.

Existuje krmení, které si můžeme sami doma produkovat. Nejznámější jsou trepky, žábronožky, banánové mušky či roupice. Při krmení jsou důležité nejen bílkoviny, uhlohydráty či tuky, ale i vitamíny a minerální látky a tzv. stopové prvky. Ovšem i „balastní“ látky jsou důležité, stejně jako pro člověka tzv. zbytková strava. Pro dospělé ryby je pak velice vhodné jeden den v týdnu hladovět. V přírodě mají rybky balastních látek dostatek ve formě různých rostlinných i zvířecích zbytků, ale i písku. Potěr a rostoucí mladé rybky pak krmíme raději několikrát denně.
část 1/2 - [1] [2] 
 
Komentáře k článku:
K tomuto článku nebyl dosud napsán žádný komentář.
Vložit nový příspěvek do diskuze
Článek   Komentáře   Seznam článků   |<   <<   >>   >|