Atlas ryb - výpis čeledi

Vyhledávání  Nejoblíbenější  Čeledi  Úvod  A  B  C  D  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  
Čeleď: Lebiasinidae - štíhlotělkovití
Drobnoústka trpasličí
Drobnoústka trpasličí
Čeleď zahrnuje 8 rodů a v nich 63 druhů.

Jihoamerická čeleď drobných protáhlých teter z tropické oblasti, o velikosti podle druhu od 2 do 8 cm. (Copeina guttata až 15 cm). Mají protáhlé, ze stran jen mírně stlačené tělo s malými ústy. U většiny druhů se objevuje takzvané noční zbarvení, kdy jsou denní příčné pruhy potlačeny a změní se na méně výrazné šikmé pruhy. U některých druhů je tuková ploutvička u jiných chybí. Ryby s tortédovitým tvarem tělem, žijící u hladiny, nebo obývající horní část středních vrstev nádrže, kde ustavičně shání potravu. Nesnášejí prudké osvětlení.

Hejnové ryby, které většinou nejsou zdatnými plavci, zato jsou velmi dobrými skokany a tak musí být nádrž velmi dobře zakryta. Přes den se většinou skrývají ve spleti rostlin, nebo mezi kořeny, živější jsou až na večer, nebo po ránu. Mají rády tmavé dno. V příliš zarostlém akváriu se pozorovateli lehce ztrácí. Jsou mírné a přátelské k ostatním rybám, jinak jsou to čilí dravci hledající si potravu na hladině, nebo těsně pod ní. Ve společenství ostatních dravějších ryb je potřeba u rodů Nannobrycon, Nannostomus a Lebiasina krmit před rozedněním, aby se stačili nakrmit. Lepší je rychle plovoucí druhy z nádrže vyloučit. Do společenství s nimi je lepší volit rybky menších druhů. Požírají jakoukoliv jemnou potravu, dávají však přednost živé.

Mají rády proudící prokysličenou vodu, která má být měkká okolo 4°N pH 5- 7, teplá 22-28°C, s přídavkem rašelinového výluhu. Jsou náhlé na tvrdost vody a změny jejího chemismu. Zvláště citlivé jsou k obsahu dusíku ve vodě.

Časté a zajímavé jsou těsné souboje samečků i mimo dobu tření, nikdy si však neublíží.

Nádrž by měla být dostatečně zarostlá, protože je běžné časté odkládání jiker i ve společenské nádrži. Stimulujícím účinkem ke tření je potrava. Ta je také jedním z hlavních důvodů nezdaru odchovu. Ryby je nutno krmit živými komářími larvami, patentkami, mšicemi, nebo drobnými banánovými muškami Drosophila - obsahují pro ně nezbytné aminokyseliny. Před vlastním třením je vhodné vydatně krmit. Vytírají se podle druhu do jemnolistých rostlin, nebo na spodní stranu širokolistých rostlin, některé druhy i do písečných jamek. Může být nakladeno podle druhu pouze několik jiker (1-3), ale i velké množství (50) najednou. Tření je krátké, ale může trvat až dvě hodiny. Většina druhů je svojí obratností schopna ihned požírat své jikry. Jikry jsou podle druhu lepivé i nelepivé. Množství jiker je podle druhu 20-200. Odchov se daří v menších nádržích s měkkou vodou o celkové tvrdosti 1-2°dGH, pH okolo 6, s teplotou 26-28°C. Ke tření je dobré využití třecích roštů dostatečně vzdálených ode dna (ryby mohou pohyby jikry vyplavit od dna) a vhodná je nízká hladina vody do 15 cm. Někdy se doporučuje přidat do vody malé množství kuchyňské soli. Plůdek se líhne po 18 - 56 hodinách a za 2 dny příjmá potravu. Je třeba jej krmit jemným prachovým málo pohyblivým zooplanktonem - vířníky a trepky, teprve po 5 dnech jsou schopny příjmat malé Artemie. Plůdek je výrazně citlivý na změnu chemismu vody. Odchov u některých druhů není zrovna jednoduchý.

Druh Copella arnoldii ukládá své jikry výskoky na listy rostlin mimo vodu, v akváriu na krycí sklo, po vytření samec stojí pod hladinou a postříkává jikry ocasní ploutví. V přírodě se tak brání sežrání jiker. Plůdek se líhne za 26-28 hodin a padá do vody.
Autor textu: Jan Kolda (Jena)
Seznam evidovaných ryb z čeledi Lebiasinidae:
Řazeno dle českých názvů, změnit řazení na: latinsky
klidná, všežravá, maximální velikost 4 cm, teplota 22-28°C
klidná, všežravá, maximální velikost 5 cm, teplota 22-28°C
klidná, všežravá, maximální velikost 4.5 cm, teplota 22-28°C
klidná, všežravá, maximální velikost 6 cm, teplota 24-26°C
klidná, všežravá, maximální velikost 3.5 cm, teplota 22-28°C
klidná, všežravá, maximální velikost 5.5 cm, teplota 22-28°C
klidná, všežravá, maximální velikost 6 cm, teplota 23-26°C
Vyhledávání  Nejoblíbenější  Čeledi  Úvod  A  B  C  D  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z