Moderní
  Akvaristický
    Magazín
Úvod   Vyhledávání   Předplatné  
 
2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  
 
05/2015 - obsah čísla
Akva bizarně
2
Piraně v lese
Zajímavé štíhlotělky z Peru
4
Štíhlotělky jsou ideální rybky do společenských akvárií, kde obývají vrstvy především pod hladinou. Jsou to mírumilovné a klidné ryby, které se ostatních spolubydlících nevšímají.
Acorus gramineus
9
Jedná se o jeden z druhů, které nelze trvale pěstovat pod vodou. I přes silné osvětlení a dobré hnojení tato rostlina zde po nějaké době odumře. Je proto v akváriu vhodná spíše k časově omezenému použití, neboť většina ryb ji neokusuje, nebo do mělké části zahradních jezírek nebo paludárií.
Florestas Submeras – Lisabon
10
O nejvût‰ím pfiírodním akváriu na svûtû s Adamem Paszczelou, jednou z celebrit pfiírodních akvárií a svûtového aquascapingu.
Paryby v rybářské škole Vodňany
14
Střední rybářská škola Vodňany se již 95 let věnuje výchově mladých rybářů. Pokud se někdo blíže zajímá o ryby a jejich chov, může v této škole studovat čtyřletý maturitní studijní obor Rybářství.
Rio Atabapo
18
Skaláry vysoké Pterophyllum altum pocházejí v posledních letech nejen z odchovů několika evropských akvaristů, ale stále z importů. Zatímco Pterophyllum scalare obývají poměrně velký areál, výskyt P. altum je v malém území.
Akva Novinky
24
- Charax ztepilý z Brazílie
- Opět nový přírůstek rodu Peckoltia z Brazílie
- Další krasavec rodu Peckoltia na scéně
- Krunýřovec oranžový, Parancistrus aurantiacus (CASTELNAU, 1855)
- Systomus navjotsodhii TAN 2012 – nový druh tetrazonky
- Nová Pyrrhulina z Peru
- Červená forma pancéřníčka
- Anablepsoides hartii
Pyrrhulina laeta
27
Štíhlotělka polopruhá patří mezi větší zástupce čeledi Lebiasinidae, podčeledi Pyrrhulinae a rozhodně v evropských akváriích není příliš známá. První informace o ní pocházejí již z r. 1910, ale odchovy v zajetí nejsou časté.
Výlet na Rio Negro
32
Rio Negro je největší řeka s černou vodou na světě. V našem magazínu jsme se jí věnovali již mnohokrát, dnes se zastavíme na lokalitě 60 km proti proudu od Manaus.
Acanthicus adonis
38
V současné módě obřích akvárií lze těžko hledat ryby, které bychom do těchto výstavních nádrží vypustili. Jednou z možností je tento krunýřovec, v mládí neuvěřitelně krásný, s průběhem růstu ale s pomalu mizejícím tečkováním. Do akvárií se hodí jen v době mládí, protože v přírodě dorůstá velikosti až 1 m.
Co je nového u komplexu Apistogramma nijseni?
40
20 let se systematicky zajímám o skupinu jihoamerických cichlidek, které si jsou v mnohém podobné. Všechny se řadí do komplexu Apistogramma nijsseni a pocházejí z Peru. Jejich vývoz se děje hlavně přes Iquitos. Mají mnoho podobného a hlavně se jim v českobudějovických podmínkách velice daří. To je také důvod, proč se v mých nádržích vždy nějací zástupci tohoto komplexu najdou.
Výhled na příští číslo
49
č. 6/2015– obdržíte od 10. listopadu 2015
05/2015 - Editorial
Milí čtenáři, vážení přátelé akvaristiky.
Skončila doba prázdnin, cestování a sbírání zážitků. Můžeme se tedy s vervou a odpočinuti vrhnout do další pomyslné akvaristické sezony s jejím vyvrcholením v předvánoční vřavě. Při psaní dnešního úvodníku lze říci, že tak činím s jedním okem se smějícím a druhým okem plačícím. Radost vyplývá z toho, že toto vydání je jubilejní, neboť první číslo našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ vyšlo poprvé v tuto dobu roku 2002 a bylo veřejnosti představeno na Akvaristické výstavě v Ostravě, kterou organizoval již zesnulý Arnošt Perger. Je tomu tedy již 13 let přesně na den, co máme možnost spolu probírat akvaristické novinky i problémy, ale i radostné události z celého světa. Byla to také naše strategie nebýt ryze českým časopisem s příspěvky jen z našeho okolí, ale otevřít se světu a sledovat nejnovější události a trendy i v zahraničí. Vy, co jste celou tuto dlouhou cestu absolvovali s námi od samého začátku mně zajisté potvrdíte, že to mnohdy nebyla procházka růžovým sadem a za naše pojetí způsobu práce jsme sklízeli i mnoho kritiky převážně od lidí, kteří u svého postoje zůstali dodnes, ale sami ku prospěchu naší akvaristiky neudělali nic podstatného.

Z původně licenčního časopisu se v krátké době stal náš vlastní český magazín chráněný ochrannou známkou. V současné době je situace taková, že již zanikly všechny okolní akvaristické časopisy včetně našeho původního mateřského v Německu. Snažíme se zvednutý prapor nést hrdě dál, než i nás na této cestě vystřídá někdo další. Myslím, že by již bylo pomalu načase, aby se někde na obzoru objevil někdo,kdo by tento magazín vedl dál i přes pomíjivou současnou éru internetu, nebo právě proto. Jsem přesvědčen, že tištěné slovo má trvalou hodnotu a lze se k němu i po staletích vrátit, což se o internetu říci nedá, neboť stačí aby došel proud, nebo síť někdo zablokoval. Zatím je to tak, že internet je obrovskou konkurencí tištěným médiím, náš společný magazín AKVÁRIUM ŽIVĚ nevyjímaje. I my jsme museli v minulém období na tuto situaci reagovat, což jste jistě zaznamenali jak na rozsahu stran, tak i ceně. Ale i tak si mnoho akvaristů zachovalo věrnost k tomuto magazínu a důkazem toho jste právě i vy, kteří nyní tyto řádky pročítáte. Vím, že dnešní jubileum není ,,kulaté“, ale v životě lidském je to i tak poměrně dlouhá doba. Přejme si proto alespoň ještě jednou tolik let společně strávených nad stránkami dobrého počtení o akvaristice.

Smutná zpráva nás zastihla toto léto po právě uzavřeném hodnocení světového mistrovství přírodních akvaristů. Bylo to oznámení, že zemřel zakladatel této soutěže, akvarista a vynikající přírodní fotograf pan Takashi AMANO. Byl to nejen profesní, ale i osobní šok z tohoto nečekaného oznámení. Sám mám osobní vztah k tomuto neobyčejnému člověku a rád jsem ho provázel v roce 2006 při jeho první, ale také i poslední návštěvě v České republice. (AŽ č. 6/2006). Poznal jsem ho jako velice skromného člověka se smyslem pro humor, ale také i jako přímého a tvrdého podnikatele. Sám vybudoval světoznámou firmu ADA, stal se světoznámým fotografem, ale nikdy jsem u něj nepozoroval nějaké projevy nadřazenosti nebo povýšenosti. Když jsem téměř před deseti lety začínal v jeho soutěži jako porotce, sám se osobně zajímal o můj názor na soutěž, způsob hodnocení a zda je vše v pořádku. Byl to člověk, kterého by Jan Werich ve svých povídáních zařadil mezi ty, kteří tu mohou být třeba 200 let a pořád mají lidem co říci. Bohužel tento druh lidí téměř vždy odchází jaksi příliš brzy a to, co na této zemi ve většině zůstává, máme možnost denně vídat i se všemi důsledky. Shodou okolností jsme do dnešního vydání připravili reportáž o stavbě největšího přírodního akvária na světě, které Takashi AMANO se svými „žáky“ z celého světa dokončil na jaře tohoto roku. Byl to jeho poslední velký projekt, který plně odpovídá jeho povaze: realizovat bezodkladně až do samého konce věc, kterou si předsevzal. Pevně věřím tomu, že se tento lisabonský projekt zapíše do podvědomí všech akvaristů jako symbol člověka akvaristy, který nám zde zanechal svůj odkaz. Čest jeho památce.

Vážení čtenáři, přeji vám všem ničím nerušené pročítání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ a také méně takových zpráv, kterou jsme končili dnešní úvodník. Na shledání nad stránkami příštího vydání našeho společného magazínu AKVÁRIUM ŽIVĚ se těší
váš František Kolín
šéfredaktor
Objednávka starších čísel
Nabízíme Vám možnost objednat si starší čísla magazínu AKVÁRIUM živě. K dispozici jsou skoro všechna čísla. Tyto výtisky máte možnost získat za velmi zajímavou cenu 50,- Kč za jeden výtisk. Bližší informace o způsobu objednání starších čísel najdete na stránce věnované předplatnému.
Moderní
  Akvaristický
    Magazín
Úvod   Vyhledávání   Předplatné  
 
2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016